[ No Description ] SGD 7.17

Dari sudut nilai komersial, industri cendawan sebenarnya berpotensi tinggi dan berdaya maju. Persoalannya, mengapa usahawan yang terlibat dalam penanaman cendawan kurang menyerlah dan kurang berjaya? Banyak persoalan yang berkaitan dengan industri pertanian, khususnya tanaman cendawan, dibincangkan dengan panjang lebar di dalam buku ini. Semoga para pembaca, terutama peminat cendawan, mendapat banyak pengetahun melalui buku ini.
view book