English for Medicine by Barbara Jenike

English for Medicine by Barbara Jenike from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Barbara Jenike
Category: General Academics
ISBN: 9788320048773
File Size: 0.53 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Zestaw dodatkowych ?wicze? do ksi??ki English for Medicine, w którym znalaz?y si? krótkie teksty ze s?owniczkami, ?wiczenia wprowadzaj?ce nowe s?ownictwo oraz ucz?ce komunikacji z pacjentem. Do ?wicze? - klucz z komentarzem. W publikacji Czytelnik znajdzie nowe s?ownictwo zwi?zane mi?dzy innymi z: funkcjonowaniem szpitala i innych placówek s?u?by zdrowia, rozumieniem dolegliwo?ci opisanych przez pacjentów, udzielaniem porad, czy krótk? prezentacj? przypadków przy ?ó?ku chorego. Materia? do pracy samodzielnej lub z lektorem.

Reviews

Write your review

Recommended