English for Laboratory Diagnosticians by Anna Kierczak

English for Laboratory Diagnosticians by Anna Kierczak from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Anna Kierczak
Category: General Academics
ISBN: 9788320052435
File Size: 3.37 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

English for Laboratory Diagnosticians to nowoczesny podr?cznik oparty na oryginalnych fachowych tekstach angloj?zycznych skierowany do osób ze znajomo?ci? j?zyka angielskiego na poziomie ?rednim. Tre?? leksykalna ksi??ki skorelowana jest z podstawowymi tre?ciami praktyki zawodowej diagnosty laboratoryjnego (np. laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna immunologia medyczna, mikrobiologia i parazytologia medyczna, techniki mikroskopowe, cytomorfologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, genetyka medyczn? itd.) Podr?cznik adresowany do osób kszta?c?cych si? na kierunku medycyna laboratoryjna, analityka medyczna lub diagnostyka laboratoryjna. Ponadto zapewni sprawne funkcjonowanie w ?rodowisku zawodowym i akademickim pracownikom laboratoriów medycznych i pracownikom naukowym.

Reviews

Write your review

Recommended